Uppföljning efter stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen sjukhusvårdade fall av stroke som haft minst ett läkarbesök i den öppna specialiserade vården inom 3 respektive 6 månader efter utskrivning.
Enhet: Procent.

Syfte

Patienter som genomgått stroke bör följas upp med en multidisciplinär bedömning i syfte att optimera omhändertagandet i den postakuta fasen genom att det då är möjligt att upptäcka sena komplikationer, utvärdera rehabiliteringens effekter samt ta ställning till den sekundärpreventiva behandlingens fortsättning.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke för uppgifter om stroke, patientregistret (Socialstyrelsen) för uppgifter om återbesök Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Det är inte möjligt att särskilja återbesök från läkarbesök av andra anledningar. I vissa landsting erbjuds återbesök hos andra yrkesprofessioner vilket inte fångas av denna indikator.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Rekommendationer