Uppföljning efter stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andel sjukhusvårdade fall av stroke som fått uppföljning inom den öppna specialiserade vården 3-6 månader efter utskrivning.
Enhet: Procent.

Syfte

Patienter som genomgått stroke bör följas upp med en multidisciplinär bedömning i syfte att optimera omhändertagandet i den postakuta fasen genom att kunna upptäcka sena komplikationer, utvärdera rehabiliteringens effekter samt ta ställning till den sekundärpreventiva behandlingens fortsättning.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Uppgifter om stroke: Riksstroke. Uppgifter om återbesök: Patientregistret (Socialstyrelsen). Utvecklingsindikator. Datakälla är inte komplett, det saknas kopplade åtgärdskoder för enhetlig registrering.

Felkällor

Det är inte möjligt att särskilja återbesök från läkarbesök av andra anledningar. I vissa landsting erbjuds återbesök hos andra yrkesprofessioner vilket inte fångas av denna indikator.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Rekommendationer

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se