Unga vuxna som behandlats för bett- och tandpositionsavvikelser

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Antal 18-19-åringar i befolkningen med bett- och tandpositionsavvikelser som erhållit behandling.
Enhet: Antal.

Syfte

Indikatorn är ett mått på antalet unga med en bettavvikelse som är högprioriterad för behandling som också har erhållit behandling.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Enkät till regionen.

Felkällor

Mjölktänder som extraheras möjlig felkälla

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se