Trombolyslarm vid stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andel trombolyslarm som startats från ambulans vid vård och transport av patient med misstänkt stroke till det mottagande sjukhuset.
Enhet: Procent.

Syfte

Trombolyslarm syftar till att höja beredskapen på det mottagande sjukhuset och därigenom korta tidsfördröjningen vid ankomst till sjukhus. Studier har också visat att andel trombolyslarm korrelerar med andelen som får behandling med trombolys. Indikatorns syfte är att spegla ambulanssjukvårdens rutiner.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Skillnader i registrering av trombolyslarm kan förekomma. I vissa landsting/på vissa sjukhus sker en kontakt mellan ambulans och mottagande sjukhus för samtliga patienter på väg till sjukhus. Där kan det vara svårt att bedöma om ett trombolyslarm startats eller ej. Det är också möjligt att ambulanssjukvårdare startar trombolyslarm först efter konsultation med strokejouren. Sådan procedur resulterar i en lägre andel trombolyslarm.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se