Trombolysbehandling vid akut ischemisk stroke.

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen fall av akut ischemisk stroke som får trombolysbehandling.
Enhet: Procent.

Syfte

Trombolysbehandling syftar till att lösa upp blodproppen som orsakar stroke för att därigenom minska den hjärnskada som proppen orsakat och öka förbättra prognosen. Behandling med trombolys minskar risken för funktionshinder. Syftet med indikatorn är att mäta i vilken utsträckning sjukvården genomför åtgärden vid insjuknandet av stroke.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

>=15 procent för patienter under 80 år, revidering pågår.

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke.