Tillgänglighet till uppföljning med förnyad kontakt

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel personer 18 år och äldre med nydiagnostiserad depression eller ångestsyn som under ett kalenderår fått tillgång till uppföljning med förnyad kontakt inom 30 dagar.
Enhet: Procent.

Syfte

Kontinuitet i vården ökar effekten vid behandling av vuxna med egentlig depressionsepisod eller ångestsyndrom. Rekommendationen är central och har fått högsta prioritet i nationella riktlinjer (prioritet 1, rad 5 i tillstånds- och åtgärdslistan). Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret vid Socialstyrelsen. Primärvårdskvalitet har en lik-nande indikator från journaldata, kan användas framöver. Utvecklingsindikator.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se