Tillgänglighet till primär bedömning av vårdbehov, barn och ungdomar

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar barn och unga

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel vårdsökande barn och ungdomar med symptom på depression eller ångestsyndrom som fått tillgång till primär bedömning av vårdbehov inom 30 dagar.
Enhet: Procent.

Syfte

En primärvårdsorganisation som ger förutsättningar för en hög tillgänglighet är grunden för en effektiv primär bedömning av vårdbehovet hos vårdsökande med symtom på depression eller ångestsyndrom. Rekommendationen är central och har fått högsta prioritet i nationella riktlinjer (prioritet 1, rad 1 i tillstånds- och åtgärdslistan). Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Väntetider i vården, SKL. Nationell datakälla finns för specialiserad psykiatrisk vård, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Gäller endast BUP. Uppgifter från primärvården saknas. Uppgift om diagnos saknas i Väntetider i vården.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se