Tillgång till IVF-behandling

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2019-09-17

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

jämlik tillgänglig

Indikatorområde

sjukdomar i urin- och könsorganen

Riktlinjeområde

endometrios

Mått

Andelen av de personer med diagnosen endometrios som har haft tillgång till IVF-behandling i respektive region.
Enhet: procent.

Syfte

Hos personer med endometrios är det vanligare med nedsatt fertilitet – och därmed IVF-behandling – än hos övriga befolkningen. Det är viktigt att följa upp tillgången till IVF-behandling för de med endometrios, för att även säkerställa att de har en tillgång som inte skiljer sig från totalbefolkningens tillgång till IVF-behandling.

Teknisk beskrivning

Datakällor

Socialstyrelsens patientregister (uppgifter om diagnos), Q-IVF (uppgifter om IVF-behandling). Utvecklingsindikator. Datakällan är inte komplett: I dagsläget går det endast att se i nationella kvalitetsregistret Q-IVF vilka personer som blivit behandlade på offentlig, respektive privat klinik. Uppgifter om vilka som blivit remitterade via sin region till en privat klinik syns inte. Det kommer att börja redovisas i Q-IVF först 2019.

Felkällor

De som får sin endometriosdiagnos först i samband med IVF-behandlingen inkluderas inte i nämnaren. Potentiella felkällor: Generella regionala variationer i spermie- respektive äggtillgång kan påverka tillgång till behandling. Endometriosdiagnos är en potentiell anledning till IVF-behandling, men inte en garanterad, då andra orsaksfaktorer till behandling kan föreligga.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se