Tid mellan ankomst till sjukhus och start av trombolysbehandling.

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad säker

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andel sjukhusvårdade fall av akut ischemisk stroke som får trombolysbehandling inom 30 minuter efter ankomst till sjukhus.
Enhet: Procent.

Syfte

Indikatorn speglar effektiviteten i omhändertagandet av strokepatienter på sjukhuset avseende målsättningen att påbörja trombolysbehandling så snart det bara är möjligt. Ju tidigare behandlingen påbörjas desto större sannolikhet är det att den ger ett bra resultat.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Olikheter kring registrering av ankomsttid och tidpunkt för trombolys kan påverka utfallet. Vid redovisning på sjukhusnivå kan i en del landsting antalet trombolysfall vara så få att slumpmässiga variationer kan påverka utfallet.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke.