Tid mellan ankomst till sjukhus och start av trombolysbehandling

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad säker

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andel sjukhusvårdade fall av akut ischemisk stroke som får trombolysbehandling inom 30 minuter efter ankomst till sjukhus.
Enhet: Procent.

Syfte

Indikatorn speglar effektiviteten i omhändertagandet av strokepatienter på sjukhuset avseende målsättningen att påbörja trombolysbehandling så snart det bara är möjligt. Ju tidigare behandlingen påbörjas desto större sannolikhet är det att den ger ett bra resultat.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

>= 50 procent

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Datakälla finns, kontinuerlig insamling

Felkällor

Olikheter kring registrering av ankomsttid och tidpunkt för trombolys kan påverka utfallet. Vid redovisning på sjukhusnivå kan i en del landsting antalet trombolysfall vara så få att slumpmässiga variationer kan påverka utfallet.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se