Tid mellan ankomst till sjukhus och ankomst till strokeenhet

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Mediantid från ankomst till sjukhus till ankomst till strokeenhet.
Enhet: Median.

Syfte

Indikatorn speglar effektiviteten i omhändertagandet av strokepatienter på sjukhuset avseende målsättningen att påbörja behandling av stroke så snart det bara är möjligt. Ju snabbare patienten ankommer till strokeenhet desto snabbare kan adekvat behandling påbörjas.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Olikheter kring registrering av ankomsttider till sjukhusens avdelningar.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se