Tid från remiss eller kontaktdatum till utredningsstart (specialiserad vård)

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2016-11-23

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

tillgänglig

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar sjukdomar i nervsystemet

Riktlinjeområde

demenssjukdom

Önskvärt värde

lågt

Datakällor

Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.