Tid från remiss eller kontaktdatum till utredningsstart (specialiserad vård)

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2016-11-23

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

tillgänglig

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar sjukdomar i nervsystemet

Riktlinjeområde

demenssjukdom

Önskvärt värde

lågt

Datakällor

Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se