Systematiskt arbetssätt för barn med eruptionsstörningar

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel tandvårdskliniker som arbetar systematiskt för att säkerställa att eruptionsstörningar av hörntänder hos barn (9-13 år) diagnostiseras.
Enhet: Procent.

Syfte

Ett systematiskt arbetssätt, med patientansvarig tandläkare, bidrar till att säkerställa att eruptionsstörningar hos barn (9-13 år) diagnostiseras i tid.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Enkät till tandvårdskliniker som är verksamma i barn- och ungdomstandvården.

Felkällor

Enkäter kan ha låg svarsfrekvens.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se