Sväljtest.

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad säker

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen sjukhusvårdade strokefall där patienten genomgick ett sväljtest i det akuta skedet.
Enhet: Procent.

Syfte

Stroke kan leda till nedsatt förmåga att svälja, vilket kan få till följd att mat eller vätska hamnar i luftstrupen. I värsta fall kan det leda till lunginflammation eller andningsstopp. Vid inläggning på sjukhus bör därför ett sväljtest genomföras. Samtliga patienter kan bedömas med sväljtest oavsett medvetandegrad/vakenhet.Syftet med indikatorn är att följa upp i vilken utsträckning sjukvården har rutiner för genomförandet av test hos samtliga patienter.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Fall där uppgifter om sväljtest inte finns angivna räknas som att bedömning med sväljtest inte har genomförts.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Rekommendationer