Suicidriskbedömning efter suicidförsök eller annan självtillfogad skada

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

säker kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel personer som fått en suicidriskbedömning av en läkare inom 7 dagar efter vårdtillfälle till följd av suicidförsök.
Enhet: Procent.

Syfte

Psykisk sjukdom är den starkaste riskfaktorn för suicidbeteende bland vuxna. Ett gott omhändertagande inom den psykiatriska vården efter suicidförsök är önskvärt för att säkerställa att eftervården och eventuell behandling fungerar optimalt samt kan förebygga suicid. Att patienten tidigt efter suicidförsök har kontakt med psykiatrisk vård är ett viktigt mått att följa. Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret vid Socialstyrelsen. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Bristande åtgärdsregistrering samt bristande registrering av skadekod.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se