Strokeenhet som första vårdnivå vid TIA

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andel fall av TIA (Transitorisk Ischemisk Attack) som vid akut insjuknande vårdas först på strokeenhet och inte på en annan vårdavdelning.
Enhet: Procent.

Syfte

Vård på strokeenhet som första vårdnivå innebär högre vårdkvalitet oavsett ålder vid insjuknandet, kön samt sjukdomens allvarlighetsgrad.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

≥ 90 procent

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Varierande täckningsgrad i landstingen, alla TIA patienter registreras inte i Riksstroke.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se