Steroider grupp III

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hudens och underhudens sjukdomar

Riktlinjeområde

psoriasis

Mått

Andelen personer, 18 år och äldre, med medelsvår till svår psoriasis som hämtat ut steroider grupp III.
Enhet: Procent.

Syfte

Steroider grupp III utgör en basbehandling vid psoriasis och det finns lång klinisk erfarenhet av preparatet. Åtgärden har stor effekt på läkning av psoriasis och kostnaderna är låga. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör hälso- och sjukvården erbjuda steroider grupp III till personer med medelsvår till svår psoriasis (prioritet 3).

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret, läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret vid Socialstyrelsen. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Personer med psoriasis som inte vårdats eller hämtat ut läkemedel under studerad tidsperiod ingår inte i redovisningen. Endast uppgifter från läkarbesök inom den specialiserade vården. Endast individer som hämtat ut läkemedel på recept, eventuella rekvisitionsläkemedel inkluderas inte. Brister i diagnostisering av psoriasis och dödsorsakskodning.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis

Rekommendationer

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se