Slutenvårdsrehabilitering i anslutning till insjuknandet i stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andel personer som har insjuknat i stroke och som i anslutning till det akuta vårdtillfället för stroke har fått rehabilitering inom slutenvården.
Enhet: Procent.

Syfte

Rehabilitering efter stroke är nödvändig för att återfå eller förbättra kroppsfunktioner. Idag får de flesta sin rehabilitering utanför akutsjukhuset. Syftet med indikatorn är att följa upp i vilken utsträckning slutenvårdsrehabilitering erbjuds patienterna som insjuknat i strokesjukdom.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Information om stroke samt eftervård: Riksstroke. Information om rehabilitering på en specifik strokerehabenhet: WebRehab. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Eventuellt bortfall i uppgift om rehabilitering i kvalitetsregistren. Kliniker som inte uppfyller kraven för insatser i anslutning till utskrivning (grupp 2 i WebRehab) ingår inte i täljaren b, exempel på detta är Mälargården och Umeå.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se