Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet vid depression eller ångestsyndrom

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

säker kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Relativ jämförelse av andel avlidna i åtgärdbara dödsorsaker bland personer som vårdats inom psykiatrin för depression eller ångestsyndrom, jämfört med andel avlidna i åtgärdbara dödsorsaker hela befolkningen.
Enhet: Kvot.

Syfte

Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet beskriver hur effektiv sjukvården är när det gäller att minska dödligheten i diagnoser som bedöms vara möjliga att påverka av hälso- och sjukvården med olika medicinska insatser samt genom tidig upptäckt och behandling.

Önskvärt värde

lågt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret och dödsorsaksregistret vid Socialstyrelsen, samt befolkningsstatistik från SCB. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Endast uppgifter från läkarbesök i den specialiserade psykiatriska vården.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.