Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet vid depression eller ångestsyndrom

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

säker kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Relativ jämförelse av andel avlidna i åtgärdbara dödsorsaker bland personer som vårdats inom psykiatrin för depression eller ångestsyndrom, jämfört med andel avlidna i åtgärdbara dödsorsaker hela befolkningen.
Enhet: Kvot.

Syfte

Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet beskriver hur effektiv sjukvården är när det gäller att minska dödligheten i diagnoser som bedöms vara möjliga att påverka av hälso- och sjukvården med olika medicinska insatser samt genom tidig upptäckt och behandling.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret och dödsorsaksregistret vid Socialstyrelsen, samt befolkningsstatistik från SCB. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Endast uppgifter från läkarbesök i den specialiserade psykiatriska vården.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se