Självupplevd munhälsa hos barn och vuxna

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel av befolkningen som upplever att de har god munhälsa
Enhet: Procent.

Syfte

Målet för tandvården är enligt Tandvårdslagen en god tandhälsa och en god tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Individens egen uppfattning är betydelsefull för den individuella tillfredställelsen med tändernas utseende och funktion. Indikatorn har valts för att den speglar individens uppfattning utifrån tandvårdens mål.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Folkhälsomyndighetens befolkningsenkät Hälsa på lika villkor. Alternativa datakällor som Patientenkät från SKR kan användas för 12-åringar men den är för närvarande under utveckling.

Felkällor

Befolkningsenkäter har ofta låg svarsfrekvens, täckningsgrad i registrering varierar. I Folkhälsomyndighetens enkät följer man 16 år och uppåt. Patientenkäter riktas enbart till de som besökt tandvården vilket medför att personer som inte besöker tandvården saknas i urvalet.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se