Samordnade insatser vid förstagångsinsjuknande

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård socialtjänst

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel av nyinsjuknande personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som fått samordnade insatser.
Enhet: Procent.

Syfte

De behandlingsinsatser som samordnas finns med i etablerade program för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Deltagande i programmen har i studier visat på positiva effekter på återgång i arbete. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör enligt Socialstyrelsens rekommendation erbjuda dessa samordnade insatser till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (prioritet 1).

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Kvalitetsregistret för psykosvård, PsykosR. Utvecklingsindikator.

Felkällor

Låg täckningsgrad i PsykosR och internt bortfall. Svårt att definiera gruppen förstagångsinsjuknade.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se