Samordnade insatser där tandvården inkluderas i vårdkedjan

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Indikatorn har två mått: 1.Andel tandvårdskliniker och andel kommuner och regioner som uppger att de arbetar med samordnade insatser för att tandvården ska inkluderas i vårdkedjan för vuxna med behov av särskilt stöd (daglig omsorg). 2.Andel tandvårdskliniker, andel kommuner, andel barnhabiliteringsverksamheter och andel barnkliniker på sjukhus som uppger att de arbetar med samordnade insatser för att tandvården ska inkluderas i vårdkedjan för barn med behov av särskilt stöd (daglig omsorg).
Enhet: Procent.

Syfte

Personer som behöver särskilt stöd har ofta ett behov av vård och omsorg från såväl tandvård som hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det är därför viktigt att tandvården inkluderas i vårdkedjan. Det finns annars en risk att munhälsan snabbt försämras till följd av att det dröjer innan tandvården kopplas in.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Enkät till tandvårdskliniker, enkät till barnhabilitering och barnkliniker och enkät till kommuner och regioner.

Felkällor

Enkäter kan ha låg svarsfrekvens.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se