Saknar sysselsättning

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

socialtjänst

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel av personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som saknar sysselsättning.
Enhet: Procent.

Syfte

Socialstyrelsen rekommenderar att socialtjänsten bör erbjuda sysselsättning som innebär en daglig aktivitet utanför hemmet som är anpassad för personer med schizofreni, med individuell målsättning och uppföljning. Detta gäller för personer med ingen eller svag arbetsmarknadsanknytning som inte vill eller kan studera eller arbeta (prioritet 3). Målsättningen är inte att komma ut på arbetsmarknaden, utan att ge deltagarna en strukturerad vardag och ett socialt sammanhang. Åtgärden kan leda till ökad återhämtning, social funktion, livskvalitet samt minskad isolering. Då insatsen kan utformas på olika sätt är den svår att mäta, och förutsättningarna är olika beroende på funktionstillstånd. Indikatorn mäter andel som helt saknar sysselsättning bland personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och indikerar när insatser inte fungerar eller saknas.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Kvalitetsregistret för psykosvård, PsykosR. Utvecklingsindikator.

Felkällor

Låg täckningsgrad i PsykosR och internt bortfall. De personer som socialtjänsten möter har inte alltid en diagnos.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se