Rutin för smärtlindring inför och under IVF-behandling

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-12-06

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

struktur

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad säker individanpassad

Indikatorområde

sjukdomar i urin- och könsorganen

Riktlinjeområde

endometrios

Mått

Andelen av IVF-klinikerna som har en skriftlig rutin för smärtlindring inför och under fertilitetsbehandling av personer med endometrios.
Enhet: Procent.

Syfte

Vid IVF-behandling flyttas det medicinska ansvaret för patienten tillfälligt över från den ordinarie vårdgivaren till IVF-kliniken. Inför försök att bli gravid kan utsättning av en välfungerande hormon- och smärtbehandling vid endometrios innebära risk för ökad smärta. Därför är det viktigt att patienten får information om vad detta innebär. Planering av smärtlindrande behandling inför och under graviditet syftar till att uppnå så god symtomlindring som möjligt, utan att försämra chanserna att bli gravid, eller utsätta fostret för risker. Åtgärden leder även till minskad oro hos patienten.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Datakälla finns inte. Enkät till IVF-kliniker. Utvecklingsindikator.

Felkällor

Potentiella felkällor: Låg svarsfrekvens på enkät till klinikerna.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se