Revisionsintervall för vuxna med förhöjd risk för dålig munhälsa

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel vuxna med förhöjd risk för dålig munhälsa som besöker tandvården för basundersökning inom 12-18 månader
Enhet: Procent.

Syfte

Personer med förhöjd risk för ohälsa behöver ha ett relativt kort revisionsintervall för att se till att dålig munhälsa inte utvecklas eller förvärras. Med stigande ålder uppträder ofta andra hälsoproblem som även kan påverka munhälsan. Det är därför av särskild vikt att särskilt fokusera på äldre personer med högre risk för sämre munhälsa.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Socialstyrelsens tandhälsoregister.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se