Reperfusionsbehandling vid akut ischemisk stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andel fall av akut ischemisk stroke som fått reperfusionsbehandling med trombolys och trombektomi.
Enhet: Procent.

Syfte

Reperfusionsbehandling syftar till att lösa upp eller ta bort blodproppen som orsakar stroke för att därigenom minska den hjärnskada som proppen orsakat och förbättra prognosen. Vid trombolys löses blodproppen upp med blodproppslösande läkemedel. Trombektomi innebär att proppen i hjärnan tas bort mekaniskt med endovaskulär teknik. Trombektomi är en invasiv behandling som kan vara aktuell vid ocklusion av hjärnans stora kärl. Trombektomi utförs på interventionella neuroradiologiska centra. Indikator mäter andelen fall av akut ischemisk stroke som fått reperfusionsbehandling i form av trombolys eller trombektomi. Trombektomi kan ha utförts med eller utan föregående behandling med trombolys. Reperfusionsbehandling minskar risken för funktionshinder.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

>=20 procent

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Inga uppgivna.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se