Reperfusionsbehandling med trombektomi.

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen med akut ischemisk stroke som fått reperfusionsbehandling med trombektomi.
Enhet: Procent.

Syfte

Vid akut ischemisk stroke orsakad av ocklusion av hjärnans stora kärl kan trombektomi vara aktuell. Trombektomi är en invasiv behandling som innebär att proppen i hjärnan tas bort med endovaskulär teknik. Detta utförs på interventionella neuroradiologiska centra. Indikatorn mäter andelen fall av akut ischemisk stroke som åtgärdades med trombektomi (med eller utan föregående behandling med trombolys).

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Olika rapporteringsgrad i landstingen.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke.