Rapportering i Barnepilepsiregistret (BEPQ)

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

sjukdomar i nervsystemet barn och unga

Riktlinjeområde

epilepsi

Mått

Andelen barn med epilepsi (0-17 år) som finns registrerade i Barnepilepsiregistret (BEPQ).
Enhet: Procent.

Syfte

Nationella kvalitetsregister beskriver vårdkvalitet och möjliggör olika typer av uppföljning och jämförelser. En hög registrering i kvalitetsregister är därför önskvärd.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Barnepilepsiregistret (BEPQ) och Socialstyrelsens patientregister. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling

Felkällor

För närvarande låg täckningsgrad i barnepilepsiregistret. Barn med enbart en vårdkontakt, men som faktiskt har diagnosen epilepsi, omfattas inte av indikatorn.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se