Rapportering av data till nationella kvalitetsregister

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad säker

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel tandläkare och tandhygienister som rapporterar data till nationella kvalitetsregister.
Enhet: Procent.

Syfte

Nationella kvalitetsregister beskriver vårdkvalitet och möjliggör uppföljning och jämförelser. Anslutning till kvalitetsregister indikerar vilja till förbättring och möjlighet till verksamhetsutveckling hos enskilda vårdgivare. En hög anslutning till kvalitetsregister är en förutsättning för att registrens syfte ska uppfyllas.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Svensk Kvalitetsregister för Karies och Parodontit (SKaPa) och Försäkringskassans register över vårdgivare anslutna till det statliga tandvårdsstödet.

Felkällor

Datakällorna inkluderar inte tandläkare och tandhygienister som verkar utanför det statliga tandvårdsstödet. Patienter har rätt att avböja medverkan i kvalitetsregister.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se