Rådgivning vid rökning för vuxna som ska genomgå operation

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2017-11-14

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

prevention

Riktlinjeområde

prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Mått

Andelen personer 18 år och äldre som röker och har fått kvalificerat rådgivande samtal inför en planerad operation.
Enhet: Procent.

Syfte

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden har stor effekt vid operationstillfället och på längre sikt. Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal med erbjudande om nikotinläkemedel till vuxna som röker och som ska genomgå operation. Denna indikator utgår från ett flertal rekommendationer i riktlinjerna, bland annat rad 41 som har fått högsta prioritet (prioritet 1). Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret vid Socialstyrelsen, insamling från landsting. Utvecklingsindikator.

Felkällor

Endast uppgifter från läkarbesök i den specialiserade öppenvården. Uppgifter om levnadsvanor finns inte i patientregistret. Bristande registrering av vårdåtgärder. Uppgifter från primärvården saknas.

Publicering

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.