Psykopedagogiska behandlingsprogram, PsykosR

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2017-11-14

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård socialtjänst

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som behandlats inom ramen för ett psykopedagogiskt behandlingsprogram.
Enhet: Procent.

Syfte

Psykopedagogiska behandlingsprogram syftar till att stödja återhämtning från psykossjukdom med hjälp av psykopedagogisk utbildning, social färdighetsträning, beteendeinriktad återfallsprevention och effektiv läkemedelsanvändning. Insatsen stödjer personens utveckling av egna strategier för att bättre förstå och hantera psykisk sjukdom samt tillgänglig behandling. Gynnsamma effekter har visats av alla komponenter som ingår i psykopedagogiska behandlingsprogram. Effekten är dosberoende. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör enligt Socialstyrelsens rekommendation erbjuda psykopedagogiskt behandlingsprogram (exempelvis Ett självständigt liv (ESL), Illness Management and Recovery) till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd med svårigheter att klara vardagliga aktiviteter eller det sociala samspelet med andra.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Kvalitetsregistret för psykosvård, PsykosR. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Låg täckningsgrad i PsykosR. Validiteten i det föreslagna måttet, rapporterad tillgång till de åtgärder som mäts kanske inte innebär deltagande i psykopedagogiskt behandlingsprogram.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.