Partiell exkavering vid djup dentinkaries

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel vuxna med djup dentinkaries som behandlas med partiell exkavering.
Enhet: Procent.

Syfte

Partiell exkavering av djup dentinkaries innebär ett paradigmskifte i tandvården där man tidigare har använt sig av fullständig eller stegvis exkavering.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit, SKaPa.

Felkällor

Diagnostisering kan skilja sig mellan olika vårdgivare.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se