Optimerad hormonell behandling innan laparoskopi

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2019-09-17

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad säker effektiv

Indikatorområde

sjukdomar i urin- och könsorganen

Riktlinjeområde

endometrios

Mått

Andelen av de personer, under 50 års ålder, som genomgått laparoskopi på grund av olika smärttillstånd som kan kopplas till endometrios, och som innan ingreppet har behandlats med optimerad hormonell behandling.
Enhet: Procent.

Syfte

Smärtor och besvär som kan bero på misstänkt endometrios bör enligt rekommendationerna i första hand behandlas med hormonella läkemedel. Fungerar inte det kan laparoskopi utföras för att ta reda på orsaken till smärtorna. Laparoskopi utförs enbart när indikation på endometrios finns, eftersom kostnaden för ingreppet är relativt stor och det finns risk för allvarliga komplikationer. Det är vanligt att ställa en endometriosdiagnos först i samband med att laparoskopi genomförs.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Socialstyrelsens läkemedelsregister (uppgifter om läkemedelsuttag), GynOp (uppgifter om laparoskopiska åtgärder samt huvudindikationer). Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Täckningsgraden i GynOp för laparoskopiska åtgärder samt indikationer. Potentiella felkällor: Minskad sannolikhet att akuta operationer registreras i GynOp. Felrapportering av indikationer i GynOp. Kirurgi utförd av annan anledning än misstänkt endometrios kan vara inkluderad i analysen. Följsamheten till hormonbehandlingen kan vara svår att övervaka, framförallt vid 12-månadersuttag av hormoner.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se