Neuropsykologisk utredning

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

sjukdomar i nervsystemet

Riktlinjeområde

epilepsi

Mått

Andelen personer med epilepsi som genomgått neuropsykologisk utredning.
Enhet: Procent.

Syfte

Personer med epilepsi lider stor risk för kognitiv påverkan, framför allt med avseende på uppmärksamhet, minne, exekutiva funktioner och språk. Kognitiva svårigheter finns många gånger redan vid sjukdomsdebuten och orsakerna är multifaktoriella. Många epilepsisyndrom som debuterar i barndomen är t.ex. associerade med intellektuell funktionsnedsättning. Kognitiva nedsättningar vid epilepsi kan sällan behandlas så att de minskar eller försvinner. En neuropsykologisk utredning kan ge personer med epilepsi och deras närstående kunskap om individens kognitiva svårigheter och därigenom påverka och kompensera för eventuella nedsättningar genom kognitiva strategier. För barn fyller den neuropsykologiska utredningen en viktig roll eftersom den kan ligga till grund för adekvat hjälp i skolan. Neuropsykologisk utredning ger också information som är värdefull för behandlingen av epilepsin, bland annat genom att objektivt synliggöra kognitiva effekter av sjukdomen och sjukdomsprogress samt att rikta uppmärksamhet mot kognitiva effekter relaterade till medicinering. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda barn, ungdomar och vuxna med epilepsi och misstänkta kognitiva svårigheter neuropsykologisk utredning.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Epilepsiregistret, Barnepilepsiregistret, patientregistret, Socialstyrelsen. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Låg täckningsgrad i epilepsiregistret och barnepilepsiregistret. Antalet registrerade neuropsykologiska utredningar hos personer med epilepsi i Patientregistret bedöms vara mycket lägre än det faktiska antalet.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se