Magnetresonanstomografi

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

sjukdomar i nervsystemet

Riktlinjeområde

epilepsi

Mått

Andelen personer (18 år och äldre) med epilepsi som genomgått magnetresonanstomografi.
Enhet: Procent.

Syfte

De flesta som får ett eller flera epileptiska anfall utreds med datortomografi (DT) eller magnetisk resonanstomografi (MR) av hjärnan för att se om det finns någon strukturell förklaring till anfallet. DT-undersökningar genomförs ofta i samband med ett besök på akutmottagningen och utesluter ett antal akuta tillstånd som kan orsaka epileptiska anfall. Ett första epileptiskt anfall kan vara ett debutsymtom vid hjärntumör, och vid denna frågeställning rekommenderas DT akut för adekvat handläggning då MR resurser inte finns tillgängliga. Vid oklar förändring sker vidare utredning med MR för säkrare diagnos MR är att föredra även i det akuta skedet men metoden är för närvarande inte tillgänglig som rutinmässig akutundersökning, vilket dock vore önskvärt för att minimera onödiga undersökningar med DT. Oavsett fynd vid tidigare DT-undersökning är vidare utredning med MR alltid motiverat vid misstanke om fokala epilepsianfall. Detta eftersom det vid strukturell orsak till epilepsi är viktigt att ytterligare kartlägga denna då den kan behöva specifik utredning, behandling och uppföljning. MR ger bilder av hjärnan med högre upplösning och gör det möjligt att se förändringar som inte syns på DT. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda undersökning med magnetresonanstomografi (MR) till barn, ungdomar och vuxna med misstänkt epilepsi och indikation för neuroradiologisk utredning.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Epilepsiregistret. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Låg täckningsgrad i epilepsiregistret.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se