Långtidsregistrering med video-EEG

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

sjukdomar i nervsystemet

Riktlinjeområde

epilepsi

Mått

Andelen personer med epilepsi som genomgått långtidsregistrering med video-EEG.
Enhet: Procent.

Syfte

Vid utredning av oklara eller svårklassificerade epileptiska anfall utgör video-EEG en viktig åtgärd för att fastställa diagnos. Registrering med video-EEG görs dygnet runt med videoövervakning inneliggande på sjukhus. Genom att kartlägga epilepsianfall med video-EEG finns dessutom möjlighet att optimera läkemedelsbehandling. Rätt kompetens för att kunna utföra undersökningar med video-EEG samt tolka resultat är viktigt. Resurserna för video-EEG är idag bristfälliga och behöver byggas ut. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda barn, ungdomar och vuxna med oklara eller svårklassificerade epileptiska anfall långtidsregistrering med video-EEG.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Epilepsiregistret, Barnepilepsiregistret. Nationell datakälla finns. Kontinuerlig insamling.

Felkällor

Låg täckningsgrad i epilepsiregistret och barnepilepsiregistret.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se