Långsiktig och kontinuerlig utbildning av vård- och omsorgspersonal i munvård

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel kommuner som i arbetet med utbildning av vård- och omsorgspersonal i munvård samverkar med tandvården för att ge en långsiktig och kontinuerlig utbildning kombinerad med praktisk träning och handledning.
Enhet: Procent.

Syfte

En god kompetensnivå hos vård- och omsorgspersonal är viktigt för att personer med ett behov av daglig munvård ska få adekvat behandling. Samverkan mellan tandvård och kommun är viktig för att uppnå en god kompetensnivå.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Enkät till kommuner.

Felkällor

Enkäter kan ha låg svarsfrekvens.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se