Läkemedelsbehandling med bensodiazepiner vid ångestsyndrom

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel personer med ångestsyndrom som fått läkemedelsbehandling med bensodiazepiner.
Enhet: Procent.

Syfte

Vid olika ångestsyndrom hos vuxna har åtgärden, trots god effekt och god evidens, betydande ogynnsamma biverkningar (toleransutveckling, risk för beroende och kognitiv nedsättning). För långvariga ångestsyndrom som generaliserad ångest, paniksyndrom och social fobi är bensodiazepiner, som enskild eller huvudsaklig behandling därför inte motiverad och det finns annan behandling för tillståndet. Rekommendationen är central och har fått hög prioritet i nationella riktlinjer (prioritet icke-göra, rad 99, 109, 120, 137, i tillstånds- och åtgärdslistan). Indikatorn är intressant ur ett professionsperspektiv.

Önskvärt värde

lågt

Målnivå

≤10 procent

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret och läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Primärvårdskvalitet utvecklar en liknande indikator från journaldata, kan användas framöver. Nationell datakälla finns för specialiserad psykiatrisk vård, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Uppgifter från primärvården saknas.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se