Läkemedelsbehandling med antidepressiva vid egentlig depression

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel personer med lindrig till medelsvår respektive svår egentlig depression som fått läkemedelsbehandling med antidepressiva.
Enhet: Procent.

Syfte

Vid lindrig till medelsvår egentlig depression och olika ångestsyndrom hos vuxna minskar antidepressiv läkemedelsbehandling samlade symtom. Rekommendationen är central och har fått hög prioritet i nationella riktlinjer (prioritet 3, rad 73 i tillstånds- och åtgärdslistan). Vid svår egentlig depression hos vuxna minskar antidepressiv läkemedelsbehandling samlade symtom. Tillståndet svårighetsgrad är mycket stor och effekten av läkemedesbehandling är god. Rekommendationen är central och har fått högsta prioritet i nationella riktlinjer (prioritet 1, rad 80 i tillstånds- och åtgärdslistan). Indikatorn är intressant ur ett professionsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret och läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. PrimärvårdsKvalitet har en liknande indikator från journaldata, kan användas framöver. Nationell datakälla finns för specialiserad psykiatrisk vård, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Uppgifter från primärvården saknas.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se