Läkemedelsbehandling med antidepressiva vid ångestsyndrom, barn och ungdomar

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar barn och unga

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel ungdomar med ångestsyndrom som har fått läkemedelsbehandling med antidepressiva.
Enhet: Procent.

Syfte

Vid separationsångest, generaliserad ångest och social fobi hos barn och ungdomar ger korttidsbehandling (8-16 v) med antidepressiva läkemedel (SSRI/ SNRI) en stor effekt på respons jämfört med placebo. Rekommendationen är central och har fått hög prioritet i nationella riktlinjer (prioritet 3, 2, rad 36 och 50 i tillstånds- och åtgärdslistan). Indikatorn är intressant ur ett professionsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret och läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. PrimärvårdsKvalitet har en liknande indikator från journaldata, kan användas framöver. Nationell datakälla finns för specialiserad psykiatrisk vård, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Endast uppgifter från läkarbesök i den specialiserade psykiatriska vården.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se