Läkarbesök inom 6 månader från första epilepsidiagnos

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

tillgänglig

Indikatorområde

sjukdomar i nervsystemet

Riktlinjeområde

epilepsi

Mått

Andelen personer (18 år och äldre) som haft minst ett läkarbesök inom den öppna specialiserade vården inom 1-6 månader från första epilepsidiagos.
Enhet: Procent.

Syfte

Att få diagnosen epilepsi kan vara livsomvälvande för både individen, närstående och familj. Tidig individanpassad behandling och information om behandlingen och sjukdomen kan vara avgörande ur många aspekter som bland annat följsamhet till behandling och psykosociala konsekvenser. Det är av flera skäl viktigt att uppföljning efter epilepsidiagnos inte fördröjs eftersom diagnostiken ofta är svår och kan behöva omvärderas. Ibland kan även val av insatt läkemedel mot epilepsi behöva omprövas. Ett uppföljningsbesök hos läkare inom 6 månader ökar förutsättningarna för korrekt behandling samt ger individen en ökad trygghet. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda personer med epilepsi (18 år och äldre) uppföljning och neurologisk bedömning av läkare med erfarenhet av och aktuell kunskap om epilepsi, inom 6 månader.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret, Socialstyrelsen. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

I patientregistret går det att registrera vårdkontakter på verksamhetsområdet neurologi, men ungefär hälften av landstingen använder inte denna verksamhetskod. Med anledning av detta baseras indikatorn på data från samtliga öppenvårdsverksamheter. Besök inom primärvården ingår inte.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se