Kvarvarande egna tänder hos vuxna

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Antal kvarvarande egna tänder hos vuxna. Indikatorn har två mått a. Medianvärde för antalet kvarvarande tänder per åldersgrupp b. Fördelning av antalet kvarvarande tänder per åldersgrupp.
Enhet: Antal.

Syfte

Målet för tandvården är enligt tandvårdslagen en god tandhälsa och en god tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Antal kvarvarande tänder är ett mått på genomgången sjukdom och en indikator för tandhälsa och munhälsa generellt

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Socialstyrelsens tandhälsoregister.

Felkällor

Endast personer som besökt tandvården och som tagit del av det statliga tandvårdsstödet ingår i mätningen. Det kan finnas felaktigheter i inrapporteringen av antalet kvarvarande tänder. T ex beroende på defaultvärden i tandvårdens journalsystem som inte uppdateras i samband med inrapporteringen

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se