Kvalificerat rådgivande samtal om rökstopp för vuxna som röker och som ska genomgå operation i munnen

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad säker

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andelen vuxna som röker och har fått åtgärden kvalificerat rådgivande samtal om rökstopp före en operation.
Enhet: Procent.

Syfte

Rökning är en viktig riskfaktor vid operation som kan ge upphov till komplikationer och försämrad läkning. Det är därför viktigt att personer som röker och som ska genomgå en operation ges stöd för att kunna sluta röka.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Socialstyrelsens tandhälsoregister

Felkällor

Koder för att kunna följa kvalificerat rådgivande samtal kopplade till tandvården behöver tas fram. Rökning registreras ej i nuläget vilket innebär att populationen inte går att identifiera.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se