Kvalificerat rådgivande samtal för vuxna med ohälsosamma matvanor

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel vuxna med ohälsosamma matvanor som får åtgärden kvalificerat rådgivande samtal.
Enhet: Procent.

Syfte

Ohälsosamma matvanor är en viktig riskfaktor för dålig munhälsa som behöver följas på ett strukturerat sätt.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Socialstyrelsens tandhälsoregister.

Felkällor

Inväntar utvecklande av koder för att kunna följa ohälsosamma matvanor och kvalificerat rådgivande samtal som är kopplade till munhälsa. I nuläget är det inte möjligt att identifiera personer med ohälsosamma matvanor. En utveckling av befintliga datakällor krävs så att en orsaksanalys kan identifiera ohälsosamma matvanor som orsak till munsjukdom.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se