Kontakt med epilepsisjuksköterska

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

struktur

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

sjukdomar i nervsystemet

Riktlinjeområde

epilepsi

Mått

Andelen specialistverksamheter med tillgång till en epilepsisjuksköterska.
Enhet: Procent.

Syfte

En epilepsisjuksköterska är en sjuksköterska med särskild utbildning eller betydande erfarenhet av epilepsi. Ur ett patientperspektiv är det av stort värde att enkelt få kontakt med en sjuksköterska med kunskap om och erfarenhet av epilepsi. Detta utgör grunden till ett långsiktigt, gott omhändertagande av personer med epilepsi och är en trygghetsfaktor i personernas vardag. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda barn, ungdomar och vuxna med epilepsi kontakt med epilepsisjuksköterska inom 2 arbetsdagar. Indikatorn visar andelen specialistverksamheter som har tillgång till funktionen epilepsisjuksköterska.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Nationell datakälla saknas. Enkät till landstingens specialistverksamheter. Utvecklingsindikator.

Felkällor

Indikatorn baseras på resultat från en enkätundersökning till landstingens specialistverksamheter, där dessa får ange om de har en epilepsisjuksköterska. Ett eventuellt bortfall på enkäten påverkar resultatens tillförlitlighet.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se