Kognitiv beteendeterapi

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2017-11-14

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd med kvarstående psykossymtom som fått behandling med kognitiv beteendeterapi.
Enhet: Procent.

Syfte

Behandling med kognitiv beteendeterapi har i vetenskapliga studier visats ge effekt på både positiva och negativa psykossymtom, samt ha gynnsam effekt på generell psykisk hälsa. Åtgärden bedöms som kostnadseffektiv. Hälso- och sjukvården bör enligt Socialstyrelsens rekommendation erbjuda kognitiv beteendeterapi till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och kvarstående psykossymtom.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Kvalitetsregistret för psykosvård, PsykosR. Patientregistret vid Socialstyrelsen kan utgöra datakälla i framtiden genom att följa upp åtgärdskoderna DU010 (systematisk psykologisk behandling, kognitiv) och DU011 (systematisk psykologisk behandling, kognitiv beteendeterapeutisk). Det finns problem med att specificera gruppen med kvarstående psykossymptom bland personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Låg täckningsgrad i PsykosR.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.