Information om rökstopp efter stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen fall där information om rökstopp har getts under det akuta vårdtillfället i samband med insjuknandet i strokesjukdom till de som var rökare vid insjuknandet.
Enhet: Procent.

Syfte

Rökstopp är en viktig och effektiv åtgärd för att förebygga ny stroke och annan hjärt- och kärlsjukdom. Hälso- och sjukvården kan, genom rökavvänjande insatser, utgöra ett viktigt stöd i patientens process att sluta röka.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Täckningsgrad, låg svarsfrekvens kan ge istället ett falskt positivt resultat. Det är inte heller säkert att patienter uppger korrekt svar om rökvanor.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se