Information om fertilitetsaspekter inklusive preventivmedel och graviditet

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

sjukdomar i nervsystemet

Riktlinjeområde

epilepsi

Mått

Andelen fertila kvinnor med epilepsi som fått information om fertilitetsaspekter inklusive preventivmedel och graviditet.
Enhet: Procent.

Syfte

Det är mycket viktigt att informera fertila kvinnor med epilepsi om de konsekvenser som vissa antiepileptiska läkemedel kan ha på fosterutvecklingen då dessa kan ge fosterskador samt informera om risker som förekommer i samband med läkemedelsbehandling och vid epileptiska anfall under graviditeten. Informationen ges vanligtvis av den behandlande läkaren, men kan kompletteras av epilepsisjuksköterska. Vid önskemål om graviditet behöver läkemedelsoptimering genomföras och utvärderas i god tid före konception. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör hälso- och sjukvården ge fertila kvinnor med epilepsi Information om fertilitetsaspekter inklusive preventivmedel och graviditet.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Epilepsiregistret, Barnepilepsiregistret. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Låg täckningsgrad i epilepsiregistret och barnepilepsiregistret.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se